Voorwaarden goederen en dienstenveiling 2019 Lokaal7

 1. De veiling wordt gehouden op zaterdag 28 en zondag 29 december 2019 in Herberg de Gouden Leeuw te Berlicum en wordt georganiseerd door een door Lokaal7 aangestelde veilingcommissie.
 2. Tijdens de veiling kan bij opbod wordt geboden op genummerde kavels.
 3. Op de veilingsite van Lokaal7 (adres: veiling.lokaal7.nl ) wordt er voorafgaand en tijdens de veiling alle tot dan te veilen kavels gepresenteerd.
 4. Later aangevulde kavels zullen tijdens de veiling worden toegevoegd op deze site.
 5. Bieden op kavels kan via: veiling@lokaal7.nl / veiling.lokaal7.nl  of bel 073-5034140. Biedingen zijn pas geldig na een gekregen bevestiging!
 6. De veiling staat onder leiding van een professionele veilingmeester, te weten de heer Bert van Druenen.
 7. De veilingronden staan onder toezicht van de voorzitter van de veilingcommissie G.Jonkers uit Berlicum.
 8. De veilingmeester bepaalt het bedrag waarmee de bieding van de betreffende kavel wordt gestart.
 9. Bij verschil van inzicht tussen deelnemers aan de biedingen en de veilingmeester is het inzicht van de Dhr. G.Jonkers beslissend.
 10. De veilingmeester heeft het recht om tijdens de veiling het bieden op een kavel stop te zetten en deze op een later tijdstip alsnog te veilen.
 11. De veilingcommissie behoudt zich het recht voor, als het hoogste bod op kavels die bij derden zijn ingekocht niet een door de veilingcommissie vastgestelde minimumprijs overtreft, deze kavels terug te trekken uit de veiling.
 12. De aankoopprijs van gekochte kavels is btw vrij.
 13. Gekochte kavels, ongeacht of het goederen of diensten betreft, dienen binnen een jaar na afloop van de veilingavond,dus voor 28 december 2020, te worden afgenomen.
 14. Als op de veilingdagen een kavel is gekocht wordt dit bevestigd door de veilingmeester of mail via de veilingsite. Binnen twee weken wordt contact met U opgenomen voor de overdracht van het veilingstuk. Betaling vindt z.s.m plaats via de site “Ideal” of contant!
 15. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de veilingcommissie van Lokaal 7.

Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de veilingcommissie van Lokaal 7 op 5 september 2019.